Hopp til innhold

Dyrevern og søppeltokt

Polarflokken barnehage gjennomførte nok et vellykket søppeltokt til Colesbukta i 2016.

Les mer «Dyrevern og søppeltokt»

Ledig engasjement som arkeolog

Sysselmannen på Svalbard planlegger å gjennomføre en arkeologisk nødutgravning på Smeerenburg i Nordvest-Spitsbergen nasjonalpark. Utgravningen skal sikre og dokumentere erosjonsutsatte graver med levninger etter hvalfangere fra 1600-1700-tallet.

I denne forbindelse søker vi en arkeolog i stilling som feltleder med rapportansvar for til sammen til 10 ukers engasjement. Se stillingsannonse her.

 

Les mer «Ledig engasjement som arkeolog»

MS «Polarsyssel har fått Polarsertifikat

Som et av de aller første fartøyene i Norge er MS «Polarsyssel» nå sertifisert etter den såkalte Polarkoden. Sertifiseringen er utarbeidet for å sikre trygg ferdsel og minst mulig belastning på miljøet i polare strøk.

Les mer «MS «Polarsyssel har fått Polarsertifikat»

Oppsyn og promillekontroll

Lørdag hadde Sysselmannen oppsyn fra klokken 10.00 til 18.00 på strekningen Longyearbyen - Barentsburg. 114 scooterførere ble kontrollert. Ingen hadde promille. Det var flest guidede turfølger som ble stoppet.

Skred ved løypa til Linken

Det har gått et snøskred ned mot skuterløypa opp til Linken over Hiorthhamn. Ingen er tatt av skredet. Sysselmannen ber skuterførere og andre om å melde ifra hvis de utløser eller observerer snøskred, selv om ingen er tatt eller skadet som følge av skredet. Dette for å unngå at det blir iverksatt unødvendige lete- og redningsaksjoner.

Les mer «Skred ved løypa til Linken»

Tilgang til de evakuerte boligene

Det blir mulighet for tilgang til de evakuerte boligene for å hente ut eiendeler lørdag mellom klokken 13.00 og 18.00.

Les mer «Tilgang til de evakuerte boligene»

Tilgang til de evakuerte boligene

Det blir mulighet for tilgang til de evakuerte boligene for å hente ut eiendeler lørdag mellom klokken 13.00 og 18.00.

Les mer «Tilgang til de evakuerte boligene»

Trekning av påskehytter 2017

Sysselmannen på Svalbard låner ut hytter til fastboende på Svalbard i påsken, i perioden 12. - 17. april. Nedenfor finner du resultatet av årets trekning.

Les mer «Trekning av påskehytter 2017»

Opprettholder ferdselsforbudet i Lia

Sysselmannen opprettholder ferdsels- og oppholdsforbudet i det evakuerte området i Lia (se kart på høyre side). Vedtaket gjelder inntil videre og vil bli opprettholdt til faren for snøskred i dette området er over.

Les mer «Opprettholder ferdselsforbudet i Lia»

Tilgang til de evakuerte husene i dag

Det blir mulighet for tilgang til de evakuerte boligene for å hente ut eiendeler i dag, tirsdag, mellom klokken 15.00 og 19.00.

Les mer «Tilgang til de evakuerte husene i dag»