Hopp til innhold

Ingen observasjon av isbjørn

Platåberget er nå undersøkt med helikopter. Det er ikke gjort observasjon av isbjørn. Sysselmannen oppfordrer folk som ferdes i terrenget om å være observante og ta sine forholdsregler med hensyn til isbjørn.

Mulig isbjørn på Platåberget

Sysselmannen har fått melding om en mulig isbjørnobservasjon på Platåberget. Sysselmannen undersøker området med helikopter og ber folk om å holde seg unna inntil videre.

Les mer «Mulig isbjørn på Platåberget»

Flytter isbjørn nordover

Sysselmannen har besluttet å flytte en isbjørn som har brutt seg inn i flere hytter på Kapp Laila.

Les mer «Flytter isbjørn nordover»

Revefangst 2017-2018

Fastboende på Svalbard kan nå søke på tildeling av område for fjellrevfangst. Søknadsfristen er 15. oktober.

Les mer «Revefangst 2017-2018»

Mistet diesel i elveleiet

Et av Sysselmannens helikoptre mistet fredag ca. 1600 liter diesel ned i elveleiet ved Pyramiden. Uhellet skjedde under transport av diesel til Avinors stasjon på Torfjellet.

Les mer «Mistet diesel i elveleiet»

Sykling i terrenget

Sysselmannen har fått flere henvendelser om regelverket knyttet til bruk av sykkel/fatbike og el-sykkel i terrenget. Vi registrerer også at det er økt aktivitet med slike sykler, både fra private og i regi av turistnæringen. Sykling i terrenget er ikke tillatt dersom vegetasjonen blir skadet eller påført slitasjespor.

Les mer «Sykling i terrenget»

Opphever ferdselsforbud

Sysselmannen opphever det totale ferdselsforbudet på Vei 503 fra Skjæringa til Elvesletta sør (Melkeveien) og på Vei 300 fra det gamle museet til Huset, som ble innført før helgen. Veiene er fortsatt sperret for biltrafikk, men det er nå tillatt å gå og sykle her.

Les mer «Opphever ferdselsforbud»

Åpner veien i Adventdalen

Sysselmannen opphever sperringen av veien i Adventdalen. Binna og de to ungene hennes er på vei oppover Todalen.

Les mer «Åpner veien i Adventdalen»

Isbjørn i Adventdalen – Sysselmannen sperrer veien for trafikk

En isbjørnbinne med to unger befinner seg i Adventdalen. Sysselmannen har sperret veien for trafikk ved Todalen for at bjørnene ikke skal bli forstyrret og få muligheten til å passere fritt innover dalen.

Les mer «Isbjørn i Adventdalen – Sysselmannen sperrer veien for trafikk»

Venter store nedbørsmengder

Det er sendt ut OBS-varsel om store nedbørsmengder på Nordenskiöld land lørdag kveld og natt til søndag. Sysselmannen og Longyearbyen lokalstyre ber alle om å ta sine forholdsregler og være forsiktig ved ferdsel i terrenget.

Sysselmannen har besluttet å stenge Vei 300 fra det gamle museet til Huset og vei 503 (Melkeveien) fra Skjæringa til Elvesletta sør for all ferdsel. Dette gjelder både for kjørende, gående og syklende.

- Vi følger situasjonen løpende og kommer med oppdatert informasjon hvis situasjonen endrer seg, sier sysselmann Kjerstin Askholt.