Statens vegvesen har fra 29.4.2019 lagt om til nytt datasystem og det viser seg at det blir en feil ved registreringer her på Svalbard.

Ved eierskifteregistrering blir det automatisk generert et brev fra Skatteetaten om innbetaling av omregistreringsavgift.

Svalbard-registrerte kjøretøy skal ikke betale avgift, og det jobbes iherdig i Skatteetaten med å finne en løsning på problemet. Foreløpig svar fra Skatteetaten er:

  • Vente med omregistrering til skatteetaten har løst dette problemet.
  • Betale omregistreringsavgiften som kommer opp og så søke om å få tilbakebetalt i etterkant.

 Vi beklager de ulempene dette medfører.