To personer tilknyttet en forskningsstasjon i Ny-Ålesund har fått forelegg på 20.000 kroner hver for brudd på ferdselsforbudet i et fuglereservat i Kongsfjorden i sommer.

Overtredelsene skjedde 4. og 7. juli i år. Begge har vedtatt foreleggene.

En tilsvarende overtredelse skjedde i juni i fjor. Da ble det utferdiget forelegg på 20.000 kroner mot skipperen på en turistbåt. Vedkommende vedtok forelegget.

- Ferdselsforbudet i fuglereservatene på Svalbard er innført for å sikre at fuglene forstyrres minst mulig i hekketiden. Dersom fugler skremmes av reiret, er det høy risiko for at rovdyr og rovfugler tar egg eller unger, med den konsekvens at hekkesesongen mislykkes, forklarer miljøvernsjef Morten Wedege hos Sysselmannen.

- Vi ser derfor alvorlig på at ferdselsforbud ikke overholdes, og oppfordrer alle til å sette seg godt inn i hvilket regelverk som gjelder når de ferdes i svalbardnaturen, sier han.