MET varsler om mye nedbør på Svalbard lørdag. Det er ennå usikkert om regnværet vil komme over Longyearbyen og nærområdene, men Longyearbyen lokalstyre setter for sikkerhets skyld i verk forebyggende tiltak.

- Bolterdalselven blir doset for å kontrollere elveleiet. Ved Perleporten i Vannledningsdalen blir masser under broen fjernet og plassert på elvebredden for å forsterke denne, opplyser sektorsjef teknisk Morten Dyrstad i LL.

Det ventet stor vannføring i elver og på bakken og det kan komme noe jordras ved større lokale nedbørsmengder.

- Vi vil følge situasjonen løpende, sier Morten Dyrstad.

Sysselmannen oppfordrer folk som skal på tur i terrenget om å være varsomme og ta sine forholdsregler.