Jakt på kortnebbgås startet 20. august. Teist kan høstes fra 1. september, svalbardrype fra 10. september og havhest fra 21. september.

For å jakte småvilt må en skaffe seg jaktkort før en reiser ut på jakt. Jaktkort finner du her: https://www.sysselmannen.no/Snarveier/jakt-fangst-og-fiske2/

Husk at jaktkortet må medbringes når du er ute på jakt. Sysselmannen minner også om at det er et generelt krav om fangstrapportering etter endt jakt. 

Fangstrapport leveres elektronisk via sysselmannens elektroniske jaktkortsystem via Inatur.no. Du kan levere fangstrapport her: https://www.inatur.no/fangstrapportering. Jaktkortnummeret finner du på din kjøpskvittering eller på jaktkortet.