Isbjørnbinna som har oppsøkt hytter på Hiorthhamn to ganger den siste uken, er nå på vei tilbake til området. Sammen med isbjørnfaglig ekspertise fra Norsk Polarinstitutt vurderer Sysselmannen ulike tiltak videre.

- Vi ønsker ikke at isbjørn skal oppholde seg ii nærheten av bosettingene på Svalbard. Den aktuelle isbjørnbinna er nå på vei til  Hiorthhamn for tredje gang på kort tid og lar seg tydeligvis ikke skremme lenge av gangen, sier naturforvalter Paul Lutnæs hos Sysselmannen.

- Sammen med isbjørnekspertise fra Norsk Polarinstitutt vurderer vi derfor hva vi skal gjøre framover. I første omgang prøver vi enda en gang å lede bjørnen bort, opplyser han.

Sysselmannen følger nå bjørnens bevegelser og ber folk om å holde avstand.

- Vi er avhengig av samarbeid med publikum, og oppfordrer også alle som har hytter om ikke å oppbevare matvarer i hyttene, sier Lutnæs.