Sysselmannen minner om at både dokumentasjon på bestått jegerprøve/jegernummer, oppskyting, våpenkort og fellingstillatelse må tas med når du jakter reinsdyr. Det er viktig at jeger følger retningslinjene for fellingstillatelsen som er på trykt på kortet.

Sysselmannen har vært tilstede ute i felt med jaktoppsyn. Det har blitt felt dyr i samtlige jaktterreng og Sysselmannen har kontrollert jegere i de fleste jaktområdene.

Sysselmannen er fornøyd med resultatet og opplever at jegerne har satt seg inn i jaktreglene. Sysselmannen kommer til å fortsette å være tilstede med jaktoppsyn i jaktområdene igjennom hele høstjakta. 

Husk at du må levere inn jaktkortet til Sysselmannen senest 10 dager etter endt jakttid, uavhengig av om du har jaktet eller skutt dyr.