Sysselmannen oppfordrer folk til å vise hensyn til dyrelivet. - Gå ikke opp til fugleunger for å ta nærbilder, oppsøk ikke fjellrevhi eller hvalross som ligger på stranden, men observer på avstand, sier rådgiver naturforvaltning Gustav Bush Arntsen.

Det er satt høye mål for bevaringen av naturmiljøet på Svalbard. All ferdsel skal foregå på en måte som ikke skader, forsøpler eller på andre måter forringer naturmiljøet eller fører til unødig forstyrrelse av dyrelivet.

 - Alle dyr og fugler er i utgangspunktet fredet og skal ikke forstyrres, påpeker Gustav Bush Arntsen.

Om sommeren er det er rikt dyreliv tett innpå Longyearbyen. Hvalrossen hviler seg på stranden, fugleungene er kommet til verden, reinen har fått kalver og fjellreven har fått valper. Dersom man forstyrrer dyrelivet løper man en risiko for å bryte bestemmelsene om aktsom ferdsel i svalbardmiljøloven.