Sysselmannen oppfordrer større båter (over 70 fot) til å holde en minimumsavstand på 1000 meter til Alkefjellet i Hinlopen fra nå og frem til 15. august. Sysselmannen vil om nødvendig kunne innføre midlertidig ferdselsforbud i området.

Årsaken er faren for at polarlomvi som hekker i Alkefjellet blir skremt av større båter og flykter ut fra fuglefjellet slik at egg og unger raser utfor fjellhyllene. Egg og unger blir også fort tatt av polarmåker og storjo når de plutselig blir eksponert på reirhylla.

Sysselmannen vurderer derfor at større båter som går nærmere enn 1000 meter i denne perioden løper en stor risiko for å bryte bestemmelsene om aktsom ferdsel i svalbardmiljøloven. Brudd på slike bestemmelser vil bli fulgt opp.