Sysselmannen på Svalbard kunngjør herved fristen for å søke om tillatelse til utsetting av midlertidige innretninger som skal brukes i reiselivssammenheng på Svalbard for kommende vintersesong (2019-2020).

Fristen er 10. september.

I likhet med de tre foregående år settes det en frist for å søke om midlertidige innretninger foran vintersesongen. Hensikten med å ha en felles frist er å kunne gjøre en samlet vurdering og behandling av disse søknadene.  

Krav til søknad framgår av vedlegget i kolonnen til høyre.

Noen viktige forutsetninger:

  • Ordningen omfatter innretninger som er flyttbare og ikke fast forbundet med grunnen, som skal stå ute en periode kommende vintersesong
  • Innretningen skal brukes i reiselivssammenheng
  • Lokalisering innenfor forvaltningsområde 10 og utenfor naturvernområder og planområder
  • Virkning på landskap, fauna og øvrige brukere av området vil tillegges stor vekt i vurdering av søknadene