Sysselmannen oppfordrer alle om å unngå ilandstigninger i området Midterhuken/Gåsebergkilen inntil videre. Dette gjelder all ferdsel, både for turoperatører og andre besøkende. Sysselmannen vil om nødvendig kunne innføre midlertidig ferdselsforbud i området.

Det er store konsentrasjoner av hekkende gjess og andre fugler i området. Topografien her er også slik at ilandstigning og ferdsel med stor sannsynlighet vil kunne føre til forstyrrelser. Dersom gåsunger skremmes vekk fra foreldrene, blir de lett bytte for polarmåker, rev og andre rovdyr. I tillegg er det mange reinsdyr som kalver akkurat i dette området, og som er sårbare for forstyrrelser.

Sysselmannen vurderer derfor at de som ferdes i området Midterhuken/Gåsebergkilen i denne perioden løper en stor risiko for å bryte bestemmelsene om aktsom ferdsel i svalbardmiljøloven. Brudd på slike bestemmelser vil bli fulgt opp av Sysselmannen.