På bakgrunn av spørsmål fra turistnæringen om hvilke regler som gjelder for såkalt «tendervirksomhet» og øvrig persontransport i mindre fartøy på Svalbard, presiserer Sysselmannen følgende:

Frakt av passasjerer i mindre fartøy fra et skip og ut på tur, for så å vende tilbake til skipet, reguleres av forskrift  om drift av fartøy som fører 12 eller færre passasjerer mv.

Dersom det er mer enn 12 passasjerer om bord i fartøyet, skal fartøyet sertifiseres. Dersom fartøyet frakter 12 eller færre passasjerer, skal fartøyet følge kravene i den nevnte forskriften.

Frakt av passasjerer med mindre fartøyer mellom skipet og lokalitet på land og tilbake til skipet igjen, betraktes som såkalt «tendervirksomhet». Her er formålet med ferdselen med det mindre fartøyet ikke knyttet til turvirksomhet som sådan, men å kunne føre personer i land. Denne typen trafikk er unntatt fra kravene i forskrift en om drift av fartøy som fører 12 eller færre passasjerer mv.

Ytterligere informasjon om passasjerskip på Svalbard fås her.

Øvrige spørsmål vedrørende dette kan rettes til Sjøfartsdirektoratet ved post@sdir.no.

Inspektører fra Sjøfartsdirektoratet er tilstede i Longyearbyen også denne sommeren. De har kontor på Longyearbyen havn.