Sysselmannen kunngjør oppstart av arbeid med tre prosesser for forvaltnings- og verneplaner for sentral-Spitsbergen. Sysselmannen inviterer til åpent informasjonsmøte i Lassegrotta i Forskningsparken i Longyearbyen 4. juli kl. 19.00.

Arbeidet omfatter: 

  • Forvaltningsplan for verneområdene på Sentral-Spitsbergen med mellomliggende områder som ikke er vernet. Verneområdene som inngår er Sassen-Bünsow land nasjonalpark, Nordre Isfjorden nasjonalpark, Nordenskiöld land nasjonalpark og Indre Wijdefjorden nasjonalpark samt Festningen geotopvernområde, se vedlagte kart. Forvaltningsplanen skal gi retningslinjer for forvaltningen av verneområdene med utgangspunkt i verneforskriftene og Svalbardmiljøloven. Forvaltningsplanen omfatter ikke arealplanområder.
  • Utvidelse av Nordenskiöld Land nasjonalpark slik at nasjonalparken vil omfatte Van Mijenfjorden med tilgrensende landområder. 
  • Utredning av mulig vern av Nedre Adventdalen for å vurdere behovet for et styrket vern av områder med særlig rikt fugleliv.

Kunnskapsgrunnlag og medvirkning
Norsk polarinstitutt har utarbeidet flere rapporter som skal brukes som kunnskapsgrunnlag i arbeidet, se prosjektsiden. Lokal medvirkning er likevel viktig for å sikre at relevant bruk og problemstillinger blir behandlet i prosessene. Vi ønsker derfor innspill fra alle berørte parter. Det skal opprettes tre arbeidsgrupper med representanter fra ulike brukergrupper som skal bidra i arbeidet. Det er ønskelig at aktuelle brukergrupper oppnevner representanter til disse gruppene.

Innspill
Sysselmannen ønsker konkrete og begrunnede og innspill til denne oppstartmeldingen. 

Vi ønsker spesielt innspill på:
- nærings- og brukerinteresser og bruk av områdene i dag
- behov og planer om bruk av områdene i fremtiden
- problemstillinger som bør belyses
- avgrensning av områdene

Innspill til oppstartmeldingen kan sendes som brev eller e-post til firmapost@sysselmannen.no Frist for innspill er 15.10.2019.