Valgdagen for kommunestyrevalget og fylkestingsvalget 2019 er fastsatt til 9. september. Stemmeberettigede som oppholder seg på Svalbard valgdagen og som vil gjøre bruk av sin stemmerett, kan avgi forhåndsstemme på fastlandet i perioden 10. august til og med 6. september.

På Svalbard foregår forhåndsstemmegivingen i Longyearbyen i Infotorget i andre etasje i Næringsbygget til følgende tider:

Fra og med 1. juli til og med 2. september: mandag – fredag fra kl. 09.00 – 15.00

Mottak av forhåndsstemmer i Ny-Ålesund, Hopen og Bjørnøya skjer etter nærmere kunngjøring på hvert enkelt sted.

Nødvendig materiell er lagt ut på stemmestedene.
Husk å ta med legitimasjon ved fremmøte for stemmegiving.

Alle personer med stemmerett føres automatisk inn i manntallet i den kommunen der de var registrert i folkeregisteret som bosatt pr 30. juni 2019. Dersom du har flyttet til en annen kommune etter 30. juni, er du fortsatt registrert i manntallet og har stemmerett i den kommunen du har flyttet fra.

Mer informasjon om valget kan hentes fra www.valg.no