Sysselmannen på Svalbard har ikke lenger anledning til å attestere skjema for refusjon av merverdiavgift (RD 0032B) for større varepartier som privatpersoner har kjøpt på fastlandet. Sysselmannen attesterer kun for reisegods som framvises i skranken hos Sysselmannen.

Svalbard ligger utenfor det norske merverdiavgiftsområdet. Sysselmannen har derfor anledning til å attestere skjema RD 0032B for reisegods, i uåpnet stand og med kvittering, som privatpersoner foreviser i Sysselmannens skranke. Denne ordningen gjelder ikke for firmaer.

Når det gjelder andre varer enn reisegods (m.a.o. større varepartier og/eller større ting fraktet til Svalbard pr container mv.), har ikke Sysselmannen anledning til å attestere skjema RD 0032B hverken for privatpersoner eller firmaer. Refusjon av merverdiavgift i disse tilfellene må derfor besørges på fastlandet via selger, befrakter og norske tollmyndigheter mv.

Eksempler på varer som privatpersoner kjøper på fastlandet og frakter til Svalbard på denne måten er: Møbler, hvitevarer, kjøkkeninnredninger, byggematerialer og annet forbruksmateriell.

Sysselmannen har ikke anledning til å attestere på såkalte Global Blue-skjemaer eller liknende.  Personer som har denne typen skjemaer må henvende seg til tollmyndighetene på den flyplassen eller havnen som benyttes under hjemreisen.