Sysselmannen har i dag opphevet det permanente oppholdsforbudet i Lia, som har vært gjeldende siden 29. november 2018.

Oppholdsforbudet gjaldt følgende boliger: Vei 222-7, 222-9, 222-11, 222-13, 222-15, 222-17, Vei 226-10, 226-12, 226-31, 226-33, 226-35, 226-37.

Beslutningen om å oppheve oppholdsforbudet er fattet på bakgrunn av snøskredfaglige vurderinger av Skred AS.

Sysselmannen gjør for ordens skyld oppmerksom på at dersom det skulle inntreffe værsituasjoner som tilsier økt snøskredfare, vil evakeringssituasjoner på nytt kunne inntreffe.

Sysselmannen vil igjen fastsette permanent oppholdsforbud når skredfare inntrer kommende vinter.