Sysselmannen minner om at det er søknads- og meldeplikt for fastboende som skal kjøre snøskuter i Sør-Spitsbergen og Nordvest-Spitsbergen nasjonalparker.

Som kartet i motorferdselsforskriften viser, er skuterkjøring i de store nasjonalparkene på Vest-Spitsbergen i utgangspunktet forbudt. Fastboende kan gis tillatelse til kjøring etter søknad. Søknadsskjema finnes i skranken hos Sysselmannen.

Det skal rapporteres på kjøringen på samme skjema innen tre dager etter turen er ferdig.

Sysselmannen samtidig om at du har meldeplikt dersom du skal inn i Sør-Spitsbergen, Forlandet og Nordvest-Spitsbergen nasjonalparker (og Nordaust-Svalbard og Søraust-Svalbard naturreservater) jf. turistforskriften.

Melding skjer via våre nettsider.