Basert på værutsiktene framover og det daglige skredfaglige rådet fra Skred AS opprettholdes stengingen av Vei 300 fra krysset ved broa (Vei 501) og opp forbi restauranten i Gruvelageret i Sverdrupbyen for all ferdsel. Lysløypa er stengt i samme strekning.

Dette innebærer at restauranten i Gruvelageret fortsatt vil være stengt. Restauranten på Huset vil være tilgjengelig fra den siden som vender mot Longyearelva. Huset vil sørge for eget vaktopplegg.

Sysselmannen oppfordrer folk til ikke å bevege seg i fjellsidene på oversiden av bebyggelsen og generelt ta sine forholdsregler når de ferdes ute i terrenget.

Sammen med Skred AS og NVE følger Sysselmannen og Longyearbyen lokalstyre situasjonen og vil gjøre en ny vurdering onsdag.