Basert på værvarselet framover og skredfaglige råd fra Skred AS oppheves fra klokken 12.00 lørdag samtlige tiltak som er iverksatt i Longyearbyen på grunn av fare for skred og skavelnedfall. Også stengte veier åpnes for alminnelig ferdsel. Av praktiske årsaker vil Vei 300 fra krysset ved broa (Vei 501) til Huset ikke kunne åpnes for alminnelig ferdsel før etter påske.

- Vi vil fortsatt følge situasjonen og er i løpende kontakt med Skred As som vanlig, opplyser sysselmann Kjerstin Askholt.

Det er fortsatt betydelige skredfare i terrenget. Sysselmannen oppfordrer folk til å følge med og ta sine forholdsregler. Følg med på www.varsom.no