Basert på værutsiktene framover og det daglige skredfaglige rådet fra Skred AS opprettholdes stengingen av Vei 300 fra krysset ved broa (Vei 501) til oversiden av Huset. Veien videre opp til Sverdrupbyen vil fortsatt være stengt for all ferdsel bortsett fra organisert transport med bil til restauranten i Gruvelageret. Restauranten på Huset vil være tilgjengelig fra den siden som vender mot Longyearelva. Huset vil sørge for eget vaktopplegg. Lysløypa vil fortsatt være stengt.

Sysselmannen oppfordrer folk til ikke å bevege seg i fjellsidene på oversiden av bebyggelsen og generelt ta sine forholdsregler når de ferdes ute i terrenget. Følg med på www.varsom.no

Sammen med Skred AS og NVE følger Sysselmannen og Longyearbyen lokalstyre situasjonen og vil gjøre en ny vurdering fredag.