Basert på værutsiktene framover og skredfaglige råd fra Skred AS og NVE har Sysselmannen besluttet å evakuere Gruvelageret og øvrig bebyggelse i området Sverdrupbyen. Vei 300 fra krysset ved det gamle museet (Vei 501) og opp forbi Gruvelageret blir stengt for all ferdsel. Lysløypa er stengt på samme strekning. Evakueringen blir iverksatt med umiddelbar virkning. Restauranten på Huset vil være tilgjengelig fra den siden som vender mot Longyearelva. Huset vil sørge for eget vaktopplegg.

- Vi følger situasjonen i Nybyen også, men foreløpig er vurderingen fra Skred AS at eventuelle skred ikke vil nå ned til bebyggelsen, opplyser fungerende sysselmannsoverbetjent Vidar Arnesen.

- Vi oppfordrer folk til ikke å bevege seg i fjellsidene på oversiden av bebyggelsen og generelt ta sine forholdsregler når de ferdes ute i terrenget, sier han.

Sammen med Skred AS og NVE følger Sysselmannen situasjonen og vil gjøre en ny vurdering tirsdag.