Sysselmannen innfører regulering av motorferdsel på sjøisen i Tempelfjorden for å skjerme sel og isbjørn i en sårbar periode. Reguleringene innføres umiddelbart.

- Vi ser at en isbjørnbinne med to unger de siste ukene har hatt tilhold i Tempelfjorden, i tillegg er det flere andre bjørner som oppholder seg i området. Samtidig er det mye ferdsel med snøskuter, og det er observert flere uheldige episoder med skutere på fjordisen de siste dagene. Vi går nå inn i en særlig sårbar periode for isavhengige arter som ringsel og isbjørn. Selen skal føde sine unger på isen, og bjørnen skal i løpet av en kort periode spise og legge på seg mest mulig for å gjøre seg klar for mange måneder med lite mat, sier miljøvernsjef Morten Wedege hos Sysselmannen.

Reguleringene trer i kraft straks og gjelder inntil annet eventuelt bestemmes, men ikke lenger enn til 1. juni 2019. 

Sysselmannen viser til høringsprosessen tidligere i år der mulige ferdselsreguleringer ble varslet. I tråd med mange av høringsinnspillene har Sysselmannen de siste ukene intensivert innsatsen med oppsyn og informasjon i området. Likevel er det observert tilfeller hvor isbjørn er blitt forstyrret av skutere. Sysselmannens vurdering er derfor at det nå er oppstått behov for å begrense motorferdselen på sjøisen i Tempelfjorden for å hindre forstyrrelse av isbjørn og sel i en sårbar periode.

For Tempelfjorden innføres reguleringer i tråd med det som tidligere er varslet og som framgår av kart i lenken til høyre. I indre deler av fjorden, innenfor en linje fra Kapp Schoultz til midt på Kapp Murdoch, vil det ikke være tillatt med motorferdsel. Utenfor denne linjen kan man krysse fjorden langs korteste farbare rute. Ved kryssing er det ikke tillatt med opphold eller stans, unntatt av sikkerhetsmessige årsaker eller ved tekniske problemer.

Sysselmannen vil fortsatt ha et forsterket oppsyn i både Tempelfjorden og andre islagte fjordområder fremover. Sysselmannen understreker at enhver som ferdes på sjøis har et selvstendig ansvar for å undersøke om isen er sikker og farbar.