Sysselmannen held fangststasjonen Fredheim open for publikum laurdag 16. mars og søndag 17. mars frå klokka 11.00 til 17.00. Det vil ikkje være høve til å ta imot større turfølge.

Hilmar Nøis hadde ynskje om at fangststasjonen hans, Fredheim i Sassen, skulle stå som eit minne om overvintringsfangsten på Svalbard.

Svalbard museum formidlar historia om fangstfamilien Nøis i tidsrommet kl. 12.00-16.00.

Utegudstjeneste ved domprost Stig Lægdene laurdag klokka 13.00.

Væratterhald.