Statsadvokaten i Troms og Finnmark har henlagt saken etter ulykken der hurtigbåten «Aurora Explorer» kolliderte med kaien i Barentsburg i juli i fjor.

Det var 121 passasjerer og et mannskap på fire om bord da hurtigbåten kjørte inn i kaien i Barentsburg 15. juli i fjor. Over 30 personer ble skadet, noen av dem alvorlig. 10 personer ble fløyet til UNN i Tromsø.

Sjøfartsdirektoratet har som fagmyndighet avgitt uttalelse og tilråding i saken. Sjøfartsdirektoratet mener at det ikke er hjemmel for å rette straffeansvar mot rederiet.

For skipsføreren er saken besluttet henlagt på bevisets stilling. Statsadvokaten finner ikke at det er tilstrekkelig bevis i saken for å konstatere at skipsføreren har utvist uaktsomhet ved navigeringen.