Sysselmannen har bestemt å avlyse Åpent Fredheim som var annonsert til helgen. 

- Årsakene til at vi avlyser er at flere isbjørner, inkludert en binne med to unger, har hatt tilhold relativt nær fangststasjonen på Fredheim. Kombinert med behovet for å bruke ressursene på forsterket oppsyn i forbindelse med de nylig innførte ferdselsrestriksjonene, gjør dette at vi dessverre ikke får til å avholde Åpent Fredheim som planlagt i helgen, sier miljøvernsjef hos sysselmannen Morten Wedege.

Sysselmannen vil vurdere om det er mulig å arrangere Åpent Fredheim senere på våren, dersom situasjonen med isbjørn og ferdsel skulle endre seg.