Sysselmannen inviterer alle guider og ekspedisjonsledere i reiselivet i Longyearbyen til Sysselmannens time på Sysselmannskontoret torsdag 28. februar 2019 kl. 19.00.

Påmelding sendes per e-post til Aud Andersen (aud.andersen@sysselmannen.no) så fort dere vet hvor mange dere stiller med, og fristen er senest tirsdag  26. februar  kl. 12:00.

Tema for kvelden er ferdsel, men vi kommer tilbake til endelig program. Sett av tid og sted.