Sysselmannen minner om regelverket for motorferdsel i de «skuterfrie» områdene på Nordenskiöld land. Det største av disse områdene åpner for motorferdsel for fastboende fram til 1. mars. Det er ikke tillatt for tilreisende å kjøre egen scooter i disse områdene.

For fastboende på Svalbard er det tillatt å kjøre scooter i det store skraverte området på kart til høyre fram til 1. mars. Det er ikke tillatt for tilreisende å kjøre egen skuter her, heller ikke sammen med fastboende. Ønsker du som fastboende å ta med deg tilreisende til f.eks. Scott Turnerbreen må dette skje ikke-motorisert, eller tilreisende må sitte på skuteren med fastboende.

Det er unntak for tilreisende i en trasé fra Kjellstrømdalen til Agardh, der det er tillatt å kjøre egen snøskuter dersom man deltar i organiserte turopplegg eller er i følge med fastboende.

I det mindre området i vest, markert med rødt på kartet er det forbud mot motorferdsel hele året.

Se mer informasjon om reglene for motorferdsel her.