Kapteinen på en russisk tråler er ilagt et forelegg på 20.000 kroner for ikke å ha rapportert i henhold til regelverket da han gikk inn i Svalbards territorialfarvann for omlasting. Tråleren ble kontrollert av Kystvakten på vestsiden av Bjørnøya 17. februar. Forelegget er vedtatt.