Arbeidstilsynet Nord-Norge, Svalbard skattekontor og Sysselmannen på Svalbard har denne uken gjennomført et felles tilsyn ved Hurtigruten Svalbards ombyggingsprosjekt på Radisson-hotellet i Longyearbyen. Det ble avdekket en rekke avvik under tilsynet.

- Vi vil nå følge opp disse avvikene, som blant annet dreier seg om manglende HMS-kort, sier seniorrådgiver Otto Bjarte Johnsen i Arbeidstilsynet Nord-Norge.

- Vi hadde samtaler med arbeidstakere fra syv ulik arbeidsgivere, samt med Hurtigruten Svalbard som byggherre for ombyggingsprosjektet, opplyser Otto Bjarte Johnsen.

Assisterende sysselmann Berit Sagfossen sier at det vil bli flere slike koordinerte tilsyn av ulike virksomheter i Longyearbyen framover.

- Vi er glad for at vi kan delta på disse tilsynene, både for at vi kan nå fram med informasjon om regelverket - og for å følge opp at regelverket blir fulgt, sier leder for Svalbard skattekontor, Solveig Oftedal.

 

Kontaktpersoner

Arbeidstilsynet: Tilsynsleder John Arve Skarstad, tlf. 464 05 657

Svalbard skattekontor: Leder Solveig Oftedal, tlf. 902 37 129

Sysselmannen på Svalbard: Assisterende sysselmann Berit Sagfossen, tlf. 79024303