Statsadvokaten i Troms har ilagt Trust Arktikugol et forelegg på 150.000 kroner etter ulykken i Tempelfjorden på Svalbard i slutten av april 2017. Trust Arktikugol har vedtatt forelegget.

Trust Arktikugol er som arbeidsgiver ilagt forelegget for overtredelse av Arbeidsmiljøloven.

- Dette var en meget alvorlig ulykke der syv personer ble skadet. En guide som var ansatt i Trust Arktikugol ble så alvorlig skadet at han senere døde på sykehus, opplyser assisterende sysselmann Berit Sagfossen.

- Når loven er overtrådt av noen som har handlet på vegne av et foretak – i dette tilfellet Trust Arktikugol – kan foretaket straffes, sier Berit Sagfossen.

Ulykken inntraff om ettermiddagen torsdag 27. april i 2017 da et snøskuterfølge på i alt 25 personer fra Arctic Travel Company Grumant, som drives av Trust Arktikugols Senter for arktisk turisme, skulle krysse sjøisen fra Kapp Murdock til Fredheim ved Tempelfjorden. Ingen av guidene målte tykkelsen på sjøisen eller kartla isforholdene på annen måte før de kjørte ut på isen. Noe over midtveis var sjøisen i oppløsning og flere av skuterne gikk gjennom isen. Seks personer havnet i sjøen. I alt ble syv personer skadet, en døde senere av skadene på sykehus.

- Trust Arktikugols reisevirksomhet Senter for arktisk turisme på Svalbard hadde ikke sørget for at det var utarbeidet fullt forsvarlig skriftlig instruks for virksomhetens guider når det gjaldt ferdsel på sjøis, slik det er nødvendig, sier assisterende sysselmann Berit Sagfossen.

Arbeidstilsynet har hatt saken til gjennomgang og kommet med sine vurderinger.

- Disse er med på å danne grunnlaget for forelegget, opplyser Berit Sagfossen.