Meteorologisk institutt varsler at den verste vinden har passert Longyearbyen. Det vil fortsatt blåse mye utover kvelden og natten. Det er stor snøskredfare og evakueringen og ferdsels- og oppholdsforbudet blir opprettholdt. Det vil gjøres en ny vurdering med hensyn til evakueringen lørdag. Se også nettsidene til Longyearbyen lokalstyre for ytterligere informasjon.