En tilreisende nordmann er ilagt et forelegg på 25.000 kroner for å ta med seg knokkeldeler fra et sjøpattedyr fra Svalbard.

- Mannen tok med seg ryggvirvler fra et sjøpattedyr som han fant i et verneområde på Svalbard. Vi ser alvorlig på denne typen miljøkriminalitet. Størrelsen på forelegget er et signal om det, sier miljøvernsjef hos Sysselmannen på Svalbard, Morten Wedege.

Ryggvirvlene ble funnet i mannens bagasje under en kontroll av passasjerer som skulle reise fra Svalbard med fly i begynnelsen av juni i år.

Etter svalbardmiljøloven er det ikke tillatt å ta med seg fallvilt eller deler av fallvilt fra Svalbard.