To bilførere ble fratatt førerkortet og 29 bilførere fikk forenklet forlegg under en trafikkontroll ved energiverket fredag ettermiddag. Høyeste målte hastighet var 78 km/t i 50-sonen. Til sammen ble 70 kjøretøy kontrollert.

- Det er et nedslående resultat, sier assisterende sysselmann Berit Sagfossen.

Av de 29 forenklede foreleggene fredag ettermiddag, ble 27 av dem ilagt på grunn av for høy hastighet, mens ett gjaldt mobilbruk under kjøring og ett for mange passasjerer i baksetet.

Sysselmannen hadde bistand av to tjenestemenn fra UP i Troms for å gjennomføre kontrollene.

Det var også en fartskontroll i 30-sonen ved skolen fredag morgen. Dette resulterte i tre forenklede forelegg. Høyeste hastighet var 37 km/t. 15 kjøretøy ble kontrollert.

- Totalt sett er dette mange overtredelser. Når vi ser disse kontrollene sammen med kontrollene vi hadde tidligere i høst, er dette et område vi må ha fokus på framover, opplyser Berit Sagfossen

Natt til søndag ble en person tatt for kjøring i alkoholpåvirket tilstand. Det ble også gjennomført en promillekontroll lørdag morgen. Ingen av de kontrollerte hadde promille.