Følgende er trukket ut til å ferie jul og nyttår på Fredheim:

Jul 21.12. - 27.12: Elke Morgner
Reserve: Mona Ada Andersen

Nyttår 27.12.2018 -1.1.2019: Karina Persson
Reserve: Terje Scott Syvertsen

Nøkkel kan hentes i skranken hos Sysselmannen senest 21. desember kl. 12.00.
Dersom de som er trukket ut, likevel ikke skal benytte seg av tilbudet, må de selv kontakte reservene.