Sysselmannen låner ut Villa Fredheim til fastbuande i to periodar, slik tradisjonen har vore dei siste åra. Fyrste periode er 21.12. - 27.12.2018 og andre periode 27.12.2018 - 1.1.2019. (Overlapp 27.12). Søknadsfrist: 26. november.

I søknaden må ein opplyse kva periode søknaden gjeld, samt namn på alle turdeltakarane som skal bu i hytta – maks 6 personar.

Trekninga vil bli gjort onsdag 28. november, og offentleggjort på Sysselmannens si nettside og facebookside.

Elektronisk søknad fylles inn her: Jul på Fredheim