Nord-Troms tingrett har dømt en 58 år gammel ukrainsk statsborger til 30 dager ubetinget fengsel for å ha forstyrret isbjørn og for å ha kjørt uten gyldig førerkort.

I begynnelsen av april i år kjørte mannen bil på sjøisen på Billefjorden mellom Adolfbukta og Pyramiden. Han passerte da to isbjørner på 50 meters avstand slik at isbjørnene ble forstyrret og løp vekk fra bilen. 

- Skremmingen av isbjørnene alene kvalifiserer ikke til fengselsstraff, opplyser assisterende sysselmann Berit Sagfossen.

 - Han er også dømt for å ha kjørt buss flere ganger uten gyldig førerkort og for å ha kjørt bil på sjøisen, som er forbud etter svalbardmiljøloven. Mannen er tidligere fradømt retten til å føre motorvogn. Overtredelsene denne gangen skjedde i prøvetiden etter en betinget dom han fikk i februar i år. Samlet sett kvalifiserer dette til fengselsstraff, forklarer Berit Sagfossen, som var aktor i saken.

I tillegg til fengselsstraffen mister mannen førerkortet i åtte måneder.