Sysselmannen opprettholder evakueringen og ferdsels- og oppholdsforbudet i Lia. Beslutningen er basert på værprognosene og skredfaglige vurderinger fra NVE.

- Vi vil gjøre en ny vurdering sammen med NVE lørdag ettermiddag, opplyser assisterende sysselmann Berit Sagfossen.

Evakueringen og ferdsels- og oppholdsforbudet gjelder for følgende boliger (se lenke til kart til høyre):

Evakueringen vil gjelde for følgende boliger: Vei 222-7, 222-9, 222-11, 222-13, 222-15, 222-17, Vei 226-10, 226-12, 226-31, 226-33, 226-35, 226-37, Vei 228-2, 228-4 A, B, C, D, 228-7, 228-9, 228-11, 228-13 A, B, C, D, E.

Det er ventet snø og mye vind framover. Sysselmannen ber folk om å følge med på www.varsom og ta sine forholdregler ved ferdsel i terrenget.

Veien opp til Gruve 7 er stengt på grunn skredfaren og værforholdene. Det kan også være vanskelige kjøreforhold i dalen. Sysselmannen oppfordrer derfor folk til å begrense bilkjøringen innover i Adventdalen.