Sysselmannen har besluttet å evakuere boliger og innføre oppholdsforbud i deler av Lia (se kart til høyre). Evakuering og oppholdsforbud gjelder fra kl. 18.00 i dag og inntil videre. Beslutningen, inkludert tidspunkt, er tatt på bakgrunn av værprognosene og skredfaglige vurderinger fra NVE.

Evakueringen vil gjelde for følgende boliger: Vei 222-7, 222-9, 222-11, 222-13, 222-15, 222-17, Vei 226-10, 226-12, 226-31, 226-33, 226-35, 226-37, Vei 228-2, 228-4 A, B, C, D, 228-7, 228-9, 228-11, 228-13 A, B, C, D, E.

Veiene til området blir sperret i kveld.

- Tidspunkt for oppheving av evakueringen vil bli vurdert løpende i tett kontakt med NVE, opplyser assisterende sysselmann Berit Sagfossen.

Longyearbyen lokalstyre oppfordrer de som blir evakuert om å skaffe seg husvære på egen hånd.

De som likevel trenger overnattingssted, kan ta kontakt med boligkontoret som er etablert i biblioteket med inngang fra Rabalder.

Oppholdsforbudet blir nå permanent i det området der det tidligere er varslet om oppholdsforbud i vinter. Dette gjelder følgende boliger:

Vei 222-7, 222-9, 222-11, 222-13, 222-15, 222-17, Vei 226-10, 226-12, 226-31, 226-33, 226-35, 226-37.