Kapteinen på en estisk reketråler er ilagt en personlig bot på 25.000 kroner for brudd på tungoljeforbudet i verneområdene på Svalbard. Rederiet er ilagt en foretaksstraff på 250.000 kroner.

Reketråleren ble innbragt av Kystvakten tidligere denne uken.

- Tråleren hadde tungolje om bord og hadde likevel gått inn i verneområdene. Dette er ikke tillatt etter svalbardmiljøloven, opplyser assisterende sysselmann Berit Sagfossen.

Reketråleren har fisket i tre uker innenfor Forlandet nasjonalpark, Nordvest-Spitsbergen nasjonalpark og Nordaust-Svalbard naturreservat.

- Foreleggene er foreløpig ikke vedtatt, sier Berit Sagfossen.

Dersom foreleggene ikke blir vedtatt, går saken til retten. Saken er forhåndsberammet i Nord-Troms tingrett i april.

- Påstanden fra vår side blir da henholdsvis 30.000 og 300.000 kroner, opplyser Berit Sagfossen.