13. og 14. desember skal det avholdes en øvelse med aktører som inngår i kriseberedskapen på Svalbard. Øvelsen har fått tittelen "Øvelse Mørketid", og scenarioet er en alvorlig luftfartshendelse.

Hvorfor øver vi?

Hensikten med øvelsen er at beredskapsaktørene skal styrke sin egen og hverandres evne til å håndtere kriser og uønskede hendelser. Øvelse Mørketid har fokus på å bli bedre til å dele informasjon, koordinere ressurser og fatte tidsriktige beslutninger i krevende situasjoner.

 

Hvordan berører det meg?

Torsdag 13. desember foregår øvelsen på Svalbard lufthavn. Dette vil innebære markørspill og bruk av lyseffekter. Det vil også foregå øvingsaktiviteter på Rabalder i forbindelse med at Longyearbyen lokalstyre skal øve drift av evakuerte- og pårørendesenter.

Longyearbyen sykehus vil kun ta imot akutte henvendelser i øvelsestidsrommet den 13. desember. De andre øvende etatene vil ha noe redusert tilgjengelighet under øvelsen, men beredskapen vil være som vanlig.

I forbindelse med øvelsen er det behov for personer som kan spille skadd eller berørt av hendelsen (markører). For mer informasjon og påmelding, følg denne lenken.

 

Følgende organisasjoner skal øve:

Sysselmannen på Svalbard
Longyearbyen lokalstyre
Longyearbyen brann og redning
Avinor, Svalbard lufthavn
Longyearbyen Røde Kors Hjelpekorps
Longyearbyen sykehus
Universitetssykehuset i Nord-Norge (UNN)
Svalbard kirke
Lufttransport AS
Telenor Svalbard
Norske redningshunder
UNIS