Fastboende på Svalbard kan nå søke om tildeling av område for fjellrevfangst sesongen 2018/2019. Søknadsfristen er 21. oktober. På grunn av rabies-situasjonen bør de som skal fangste rev ta særlige forholdsregler.

Fangstsesongen for fjellrev på Svalbard varer fra og med 1. november til og med 15. mars.

Jakt og fangst av fjellrev er regulert av forskrift om høsting på Svalbard. Lenke til forskriften finner du til høyre på denne siden. Du plikter å ha kunnskap om disse reglene før fangsten tar til.

Særlige forholdsregler for sesongen 2018/19

På grunn av rabies-situasjonen på Svalbard har Sysselmannen hentet inn faglige råd fra Folkehelseinstituttet (FHI), Veterinærinstituttet, Mattilsynet, Helsedirektoratet og Longyearbyen sykehus.

• Jegere og fangstmenn må ta forholdsregler for å beskytte seg mot rabiessmitte.
• Alle som deltar i fangsten bør være fullvaksinert mot rabies. Hvis det har gått over to år siden vaksinasjon (fullvaksinasjon eller booster), anbefaler FHI en antistoffundersøkelse for å se om vaksinen fremdeles beskytter.
• Unngå å berøre dyrets munn, hjerne og ryggmarg.
• Bruk beskyttelsesbriller og tykke plasthansker under håndtering av feller og rev.
• Vask hansker og utstyr og legg det i en løsning av 1:20 husholdningsklorin i 20 min eller i en løsning med 1% Virkon S i 10 minutter og skyll deretter med rent vann
• Grundig håndvask med såpe og vann er viktig for å redusere sjansen for smitte. Det gjelder uansett om noen har kuttet seg under håndteringen av dyret eller ikke
Se for øvrig fullstendige råd fra aktuelle fagetater til høyre på denne siden.

Om svalbardfella
Fallem og svalbardfella er godkjente fangstredskap. Det forutsettes at søkere har kompetanse i bruk av fangstredskap og at fellene har tilstrekkelig slagkraft. Svalbardfella må være kontrollert av Sysselmannen før hver fangstsesong.

Fangstområder

Totalt er det fastsatt 25 fangstområder. På Nordenskiöld Land er det 23 områder, og sør for Ny-Ålesund er det to. Det er lov å benytte inntil tre feller innenfor ett fangstområde.

Ingen enkeltperson kan få mer enn ett fangstområde. Det foretas en tilfeldig trekning ved bruk av Inatur sitt system. Dette er fordi trekningen skal bli mest mulig rettferdig. Vanligvis er det over dobbelt så mange søkere som antall tilgjengelige fangstområder.

Det er viktig at de som skal røkte fellene overholder de begrensninger og forbud som gjelder for bruk av snøskuter. Skuterkjøring er kun tillatt på frossen og snødekt mark. Skuterfrie soner er også vist på kartet over fangstområdene, se vedlagt kart.

Trekning og tildeling
Trekning, tildeling samt øvrig informasjon om fellekontroll og informasjonskveld vil kunngjøres før 1. november. Listen over tildelte fangstterreng legges ut på våre nettsider. De som har fått tildelt fangstterreng vil få en e-post med ytterligere informasjon.

Videre håndtering av fangstet rev
Revene må ikke lagres i private frysere, men leveres fortløpende til Norsk Polarinstitutt (NP) for behandling i superfryser for sanering av parasitten Echinococcus multilocularis (revens dvergbendelorm). Skrottene håndteres av NP for innsamling av overvåkingsdata. Som et tilbud til fangsterne organiserer NP flåing av revene etter endt fangstsesong. De som får tildelt fangst blir gitt nærmere informasjon om dette.

Alle som blir tildelt fangsttilatelse på rev, kan bli pålagt å avgi byttet eller deler av byttet til vitenskapelig formål. Primært angår dette skrotten/kadaveret samt kraniet for forskning og uttak av rabiesprøve.

Revene skal etter garving eller utstopping leveres til Sysselmannen for registrering og merking med en mikrochip.

Avgift for fangstkort
Dersom du får tildelt et fangstområde, og er over 18 år, må du betale en avgift på 200 kroner. Avgiften betales via tilsendt betalingslink. Ta med kvittering når du henter fangstkortet. Fangstkort kan hentes etter informasjonskvelden som blir arrangert av Sysselmannen.