Sysselmannen arrangerer jegerprøveeksamen på UNIS 14.november kl. 18.00 og 19.15. Frist for oppmelding er 11. november.

De som har fullført det obligatoriske jegerprøvekurset og betalt for eksamensavgiften kan melde seg opp til eksamen. 

Eksamensavgiften må betales i skranken på sysselmannskontoret. Det er viktig at fristen for oppmelding til eksamen overholdes, samt at eksamensavgiften på kr 280,- er betalt før oppmelding.

Aktuelle kandidater må registrere seg som jegerprøvekandidat på www.jegerproveeksamen.no, for så å melde seg opp til eksamen inne på denne siden.

Kandidater som ikke har meldt seg opp innen fristen, vil ikke kunne gå opp til eksamen.