Med god hjelp av mannskaper fra Lufttransport, Kings Bay og Norsk Polarinstitutt frigjorde Sysselmannen to reinsdyrbukker som hadde satt seg fast i trålrester på Brøggerhalvøya og Mitrahalvøya.

- Vi oppdaget bukkene da vi var på inspeksjon tidligere denne uka, opplyser seniorrådgiver i natur- og artsforvaltning hos Sysselmannen, Paul Lutnæs.

- De hadde nok gått den visse død i møte hvis vi ikke hadde befridd dem. Det er dessverre et velkjent problem at reinsdyr setter seg fast i garnrester og annet skrot, sier han.

Paul Lutnæs påpeker at dette viser hvor viktig det er at trål- og garnrester ikke blir kastet i havet – og hvor viktig det er å rydde på Svalbards strender.