Rabies er påvist i tre nye døde rever på Svalbard. Revene ble funnet i Ebeltofthamna i Krossfjorden, ved Heleysundet mellom Barentsøya og Spitsbergen og på Vindodden.

Rabies er nå påvist i fire rever og ett reinsdyr siden begynnelsen av mai i år. To rever som er funnet i Hornsund-området, er fortsatt til analyse. Se også vedlagte kart.

- Vi gjentar oppfordringen til folk om å være oppmerksomme og melde fra til Sysselmannen hvis de ser rev eller rein som har unaturlig atferd, eller død rev eller rein, sier miljøvernsjef hos Sysselmannen, Morten Wedege.

Typiske tegn å se etter er aggressivitet hos rev, og passivitet og lammelser hos rein. Sysselmannen ønsker å få tilsendt bilder eller helst video av syke dyr, eller dyr med atferd som beskrevet.

Vi ber folk om å ta sine forholdsregler. Rev må ikke mates. Hunder må være i bånd og må ikke stå uten tilsyn. Vi viser også til oppfordringen fra Longyearbyen sykehus om at alle som skal ha kontakt med vilt på Svalbard og som ikke er vaksinert tidligere, vaksinerer seg mot rabies.

Jegere/fangstmenn og andre som har kontakt med vilt og som er vaksinert tidligere (to år eller mer etter grunnvaksinering), bør ta kontakt med lege for å kontrollere om de fortsatt har beskyttelse av vaksinen. Dersom de har dårlig beskyttelse, bør de vaksineres igjen før de har kontakt med vilt.

Myndighetene vil vurdere om rabiesfunnene vil få konsekvenser for den kommende revefangsten.

Det er Mattilsynet som er fagmyndighet på området.

Se informasjon fra Mattilsynet, Veterinærinstituttet og Folkehelseinsituttet via lenkene til høyre.