Sysselmannen fraviker kravet om innlevering av det fysiske jaktkortet fra årets jakt. Isteden skal det rapporteres via en elektronisk løsning. Se lenke til høyre.

Alle jegere er pliktige til å rapportere fangst, også når det ikke er skutt dyr. Sysselmannen har tidligere informert om at kjever fra årets jakt ikke skal leveres. Dette skyldes rabies-situasjonen.