Fordi det er påvist rabies i en svalbardrein, videreformidler Sysselmannen råd som Mattilsynet og Sysselmannen har fått fra Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet og Veterinærinstituttet. Rådene er til deg som skal jakte rein eller ha annen befatning med vilt om hvilke forholdsregler som må tas.

29. juli fikk Sysselmannen bekreftet at Veterinærinstituttet har påvist rabiessmitte i en reinsdyrsimle som ble avlivet utenfor Ny-Ålesund. Dette kommer i tillegg til at smitte ble påvist i en fjellrev avlivet på Hopen i april. På bakgrunn av dette tok Sysselmannen kontakt med fagmyndighetene på området for å vurdere stans i reinsjakta 2018.

Rabies er en dødelig sykdom for mennesker og varmblodige dyr. Sykdommen kan forebygges gjennom vaksinering, men den kan ikke behandles etter at den smittede har utviklet kliniske symptomer.

Rabies smitter primært gjennom bitt, eller ved at et rabies-sykt dyr slikker på et sår. Viruskonsentrasjonen i smittede dyr er høyest i hjernen, ryggmargen, spyttkjertlene og spyttet. Spyttet vil kunne være smittefarlig dersom det kommer i kontakt med skadet hud (sår/rifter) eller øyne, munn- og/eller neseslimhinne. Også hjernen og ryggmargen fra slike dyr vil være smittefarlig.

Sysselmannen har derfor for jaktsesongen 2018 besluttet at reinsdyrkjever ikke skal samles inn og leveres slik tidligere praksis har vært.

Sysselmannen har hatt løpende kontakt med Mattilsynet, Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet og Veterinærinstituttet som fagmyndigheter i denne saken. Denne dialogen har ikke gitt Sysselmannen formelt grunnlag for å stanse reinsjakta 2018. Imidlertid har de kommet med råd om hvilke forholdsregler som må tas dersom man skal jakte rein.

Slik kan du beskytte deg mot smitte, men vær oppmerksom på at det kan være vanskelig å gjennomføre i felt:

Før jakt

 • Alle som deltar i jakten bør være fullvaksinert mot rabies. Hvis det har gått over to år siden vaksinasjon (fullvaksinasjon eller booster), bør man ta en antistoffundersøkelse for å se om vaksinen fremdeles beskytter, eller ta en boostervaksine minst 7 dager før deltagelse i jakten. Les mer om rabiesvaksinering på Folkehelseinstituttets nettsider.
 • Jegere som ikke er tidligere vaksinert og jegere som tidligere er vaksinert, men som ikke tar en ekstra boosterdose eller ikke har tilfredsstillende antistoffnivå, anbefales ikke å delta i jakten. Personer som ikke er fullvaksinert vil ha begrenset beskyttelse mot rabies Beskyttelse opparbeides gradvis etter første dose, men har god effekt først syv dager etter siste dose.
 • Personer med nedsatt immunforsvar kan ha usikker effekt av vaksinen og bør ikke delta i årets jakt.

Under jakt

 • Kun dyr som oppfører seg normalt skal jaktes på. Unngå dyr som ikke viser frykt for mennesker, vandrer planløst rundt, er desorientert, virker syke, paralyserte eller delvis paralyserte.
 • Slakt fra synlig syke dyr, eller dyr med uvanlig adferd bør ikke håndteres.
 • Dersom jegere observerer døde eller syke dyr, eller dyr med unormal atferd, må dette meldes til Sysselmannen slik at de kan vurdere om dyret skal avlives og undersøkes for rabies.
 • Uansett om man er tidligere vaksinert, må alle som blir eksponert for smittestoff kontakte helsetjenesten så raskt som mulig. Det er all grunn til å minne om at rabies er en dødelig sykdom.

Under slakting

 • Ikke spis, drikk eller røyk under slakting.
 • Hjerne, ryggmarg og spyttkjertel (som ligger ved kjeven) hos et rabiessmittet dyr inneholder store mengder virus. Ikke rør dyrets munn, hjerne og ryggmarg. Hodet bør ikke fradeles eller skjæres i. Det skal ikke tas med hjem. Ryggraden bør ikke åpnes eller deles. Kjeven skal ikke fjernes under årets jakt, fordi dette innebærer at jegeren må håndtere munnhule og skjære rundt spyttkjertler som kan være smittefarlige.
 • Bruk beskyttelsesbriller og plasthansker under slakting og ved håndtering av slaktet. Dette kan bidra til å unngå sår og kutt og at smittefarlig materiale kommer i kontakt med sår eller slimhinner.

Etter slakting

 • Grundig håndvask med såpe og vann er viktig for å redusere sjansen for smitte. Det gjelder både om noen har kuttet seg under slaktingen/håndteringen av slaktet eller ikke
 • Vask kniver med såpe og vann straks etter kontakt med ryggmarg eller hjerne og mellom slakt, og eventuelt desinfisèr knivene. Jegere bør ha flere kniver slik at kniver som har vært i kontakt med nevnte risikomaterialer ikke brukes til nedskjæring av resten av slaktet hvis desfinisering ikke er mulig.
 • Etter slakting, vask og desinfiser hansker og slakteutstyr. Bruk 1% Virkon S, eller legg det i en løsning av 1:20 husholdningsklorin i 20 min.
 • Slakteavfall bør graves eller steines ned der det er mulig.

Matlaging

 • Bruk hansker ved preparering av kjøtt hjemme og vask hendene med såpe og vann når du er ferdig. Desinfiser kjøkkenutstyr og kjøkkenbenk med klor.
 • Kjøtt fra reinsdyrslakt må gjennomkokes/stekes før det inntas som mat eller fôr. Varme ødelegger rabiesvirus. Frysing gjør det ikke, så vis forsiktighet ved tining av kjøtt.

For ytterligere informasjon se vedlagte råd og retningslinjer fra Folkehelseinstituttet og Veterinærinstituttet.