Longyearbyen lokalstyre stenger Vei 300 mellom Huset og Museumsveien (Vei 501) for all ferdsel fra i dag ettermiddeg, torsdag 30. august. Årsaken er melding om store nedbørmengder, som kan føre til ras.