Den døde reven som ble funnet på Vindodden i begynnelsen av august, hadde ikke rabies. Fire andre døde rever som er nå er undersøkt ved Veterinærinstituttet i Oslo, hadde heller ikke rabies.

- To av de andre revene ble funnet i Discobukta på Edgeøya, en ble funnet i Pyramiden og en på Ossian Sars i Kongsfjorden, opplyser Paul Lutnæs, seniorrådgiver i natur- og artsforvaltning hos Sysselmannen.

Han gjentar oppfordringen til folk om å være oppmerksomme og melde fra til Sysselmannen hvis de ser rev eller rein som har unaturlig atferd, eller død rev eller rein.
Typiske tegn å se etter er aggressivitet hos rev og passivitet og lammelser hos rein. Sysselmannen ønsker gjerne å få tilsendt bilder eller helst video av syke dyr, eller dyr med atferd som beskrevet.

- Vi ber også folk om å ta sine forholdsregler. Rev må ikke mates. Hunder må være i bånd og må ikke stå uten tilsyn, understreker Paul Lutnæs.