Onsdag var det 22 år siden Operafjell-ulykken, der 141 russere og ukrainere mistet livet. Hvert år den 29. august blir det holdt minnemarkering ved monumentet ved foten av Operafjellet. Sysselmann Kjerstin Askholt og gruvedirektør Vasilij Kiseljov i Trust Arktikugol holdt minneord og la ned kranser.